Talletussuoja

Luottolaitokseen talletettujen varojen talletussuojasta vastaa Rahoitusvakausvirasto.

Talletussuojan suuruus

Enintään 100 000 euroa yhden tallettajan yhdessä talletuspankissa olevia talletuksia kohden.

Useita talletuksia useammassa luottolaitoksessa

Kaikki Alisa Pankki Oyj:ssä olevat talletukset lasketaan yhteen, ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa.

Varoja yhteisomistuksessa olevalla tilillä (yhteistili)

100 000 euron enimmäiskorvaus koskee jokaista tallettajaa erikseen.

Korvausaika

Korvauksen maksamisen lakisääteinen enimmäismääräaika on seitsemän (7) työpäivää, joka lasketaan siitä päivästä, jolloin Rahoitusvakausvirasto tekee korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen tai jolloin talletuspankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin. Rahoitusvakausvirasto voi tietyissä tilanteissa päättää enintään kolmen kuukauden lisäajan myöntämisestä korvauksen maksamiseen.

Korvauksen valuutta

Euro. Mikäli tilivaluutta on muu kuin euro, korvaus voidaan suorittaa tilivaluutassa.

Yhteystiedot

Rahoitusvakausviraston puhelin: 0295253530
Sähköposti: talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
Kotisivut: http://rvv.fi/talletussuoja

Lisätietoja

1. Talletussuojasta vastaava järjestelmä

Talletukset ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa talletussuoja korvaa talletuksen 100 000 euron enimmäismäärään asti.

Talletussuoja korvaa tallettajien varat, jos ne eivät ole käytettävissä luottolaitoksen jouduttua pysyviin maksuvaikeuksiin. Korvauksen enimmäismäärä on tallettaja ja luottolaistokohtainen. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään laskemalla yhteen kaikki yhden tallettajan yhdessä luottolaitoksessa olevat talletukset. Jos tallettajalla esimerkiksi on säästötilillä varoja 90 000 euroa, ja käyttötilillä 20 000 euroa, hänelle korvataan niistä yhteensä vain 100 000 euroa.

2. Asunnonvaihtovarojen talletussuoja

Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan saaminen maksetaan tällöin täysimääräisesti, jos tallettaja osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Asunnonvaihtovarat nauttivat yllä kuvattua erityissuojaa kuuden kuukauden ajan talletuksen tekemisestä.

Lisätiedot: http://rvv.fi/talletussuoja.

3. Suojatut tallettajat

Kaikki yksityishenkilöiden talletukset sekä useimmat yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset ovat pääsääntöisesti talletussuojan piirissä. Tietyn tyyppiset tallettajat on suljettu talletussuojan ulkopuolelle. Rahoitusvakausviraston kotisivuilla on kuvattu poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta.

Lisätietoja talletussuojasta sekä siitä, mitkä sen tuotteista kuuluvat talletussuojan piiriin, saa talletuspankilta.

4. Korvaustilanne

Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto. Jos saataviasi ei ole korvattu korvausajan puitteissa, ota viipymättä yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon.