Raportit ja esitykset

KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa)1-6/20231-6/20221-12/2022
Korkokate7 4272 4639 053
Palkkiotuotot ja -kulut, netto84791 511
Liiketoiminnan kulut yhteensä-5 747-5 577-11 601
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot-2 235-4 174-8 321
Tulos ennen veroja390-7 381-9 684
Kulu-tuottosuhde, %69235113
Taseen loppusumma287 527290 790293 611
Oman pääoman tuotto (ROE), %2,6neg.neg.
Vakavaraisuussuhde (TC), %15,519,416,8
Ydinpääomassuhde (CET1), %12,0-12,6
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa859073
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa0,00-0,10-0,14
Luottotappioiden osuus luottokannasta, %3,87,35,1

Taulukossa esitetyt vertailuluvut ajalta 1-6/2022 eivät ole vertailukelpoisia yritysjärjestelystä johtuneen muuttuneen liiketoimintamallin seurauksena.