Raportit ja esitykset

KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa)1-12/20231-12/2022
Korkokate14 7579 053
Palkkiotuotot ja -kulut, netto1 785 1 511
Liiketoiminnan kulut yhteensä-11 398-11 601
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot-4 999-8 321
Tulos ennen veroja303-9 684
* Tulos ennen kertaluonteisia eriä ja veroja832-7 750
* Kulu-tuottosuhde, %68113
Taseen loppusumma312 841291 661
* Oman pääoman tuotto (ROE), %1,2neg.
Vakavaraisuussuhde (TC), %15,216,8
Ydinvakavaraisuussuhde (CET1), %12,012,6
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa7878
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,000,14
* Luottotappioiden osuus luottokannasta, %2,95,1

Taulukossa esitetyt vuoden 2022 vertailuluvut ajalta 1-3/2022 eivät ole vertailukelpoisia yritysjärjestelystä johtuneen muuttuneen liiketoimintamallin seurauksena.