24.1.2024 15.00
Pörssitiedote

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Alisa Pankki Oyj Pörssitiedote 24.1.2024 KLO 15.00 EET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Alisa Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallitukseen valitaan uudelleen Sami Honkonen, Lea Keinänen, Johanna Lamminen, Jorma Pirinen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Teuvo Salminen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä Alisa Pankin hallitukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Johanna Lamminen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: www.alisapankki.fi/yhtiokokous/2024.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksena on, että hallituksen palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina nykyisen järjestelmän mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kiinteä kuukausipalkkio määritetään vuosipalkkiona ja maksetaan kerran vuodessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pysyy ennallaan eli on seuraava:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa (palkkiota ei kuitenkaan makseta kahdesti, mikäli hallituksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja toimii myös valiokunnan puheenjohtajana)
  • kullekin muulle hallituksen jäsenelle 38 400 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Alisa Pankki Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai annettaessa uusia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön puolivuosikatsauksen 2024 julkistamisen jälkeisen viiden pörssipäivän ajalta. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta, luovuttamisesta tai antamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön vuoden 2024 puolivuosikatsaus on julkistettu. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus tai uusien osakkeiden antaminen tapahtuu niin pian kuin mahdollista palkkion osakkeiksi muuntamisen jälkeen. Jos osakkeiden hankkimista, luovuttamista tai antamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan, luovutetaan tai annetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Alisa Pankki Oyj

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Lisätietoja

Maunu Lehtimäki, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, maunu.lehtimaki@evli.com, puh. +358 505 533 000

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi