3.5.2024 14.25
Pörssitiedote

Alisa Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 3.5.2024

Alisa Pankki Oyj Pörssitiedote 3.5.2024 KLO 14.25 EEST

Alisa Pankki Oyj:n ylimäärinen yhtiökokous pidettiin tänään 3.5.2024 Helsingissä. Yhtiön 10.4.2024 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun yrityskaupan (”Yrityskauppa”) toteuttamiseksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista (”Suunnattu Osakeanti”) sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, valita uusi hallitus, kuten alla on tarkemmin esitetty.

PURO FINANCE OY:N OSAKEKANNAN HANKKIMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Annettavat uudet osakkeet suunnataan PURO Finance Oy:n nykyisille osakkeenomistajille heidän Yrityskaupassa myymiensä PURO Finance Oy:n osakkeiden mukaisessa suhteessa. Suunnatussa Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 58 878 721 osaketta.

Hallitus päättää kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta ja siitä, että merkintähinta voidaan maksaa myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2024 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi.

Yhtiökokous päätti lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, että Sampsa Laine ja Jukka Salonen valitaan hallitukseen uusina jäseninä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä jatkaisi tehtävässään Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero Weckroth. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Lea Keinänen ja Jorma Pirinen eivät jatka hallituksen jäseninä, mikäli Yrityskauppa toteutuu.

Uusien ehdotettujen hallitusjäsenten Sampsa Laineen ja Jukka Salosen valinta on lisäksi ehdollinen tavanomaiselle viranomaisen suorittamalle sopivuus- ja luotettavuusarvioinnille.

Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona Yrityskauppa sitä koskevan sopimuksen mukaisesti toteutuu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusien hallituksen jäsenten Sampsa Laineen ja Jukka Salosen valinta ja toimikauden alkaminen on ehdollinen sekä Yrityskaupan toteuttamiselle että yllä mainitulle viranomaisen suorittamalle sopivuus- ja luotettavuusarvioinnille.

Uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän hallitustoimikautensa pituuden suhteessa.

Nykyiset hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ja varapuheenjohtaja Johanna Lamminen jatkavat tehtävissään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä on nähtävillä Alisa Pankin internetsivuilla viimeistään 17.5.2024.

ALISA PANKKI OYJ

Hallitus

Lisätiedot

Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj
juha.saari@alisapankki.fi
puh. +358 40 6720 595

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi