18.8.2023 09.00
Pörssitiedote

Alisa Pankki Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Alisa Pankki Oyj Pörssitiedote 18.8.2023 KLO 09.00 EEST

Saavutimme voitollisen tuloksen

Tammi-kesäkuu 2023 lyhyesti

  • Tammi-kesäkuun tulos oli ennen veroja 0,4 (-7,4) milj. euroa.
  • Korkokate kasvoi vertailukaudesta ja oli 7,4 (2,5) milj. euroa. Korkokatetta kasvattivat etenkin markkinakorkojen nousu ja luottokannan kasvu.
  • Liiketoiminnan tuotot, 8,4 milj. euroa lähes kolminkertaistuivat tammi-kesäkuussa vertailukaudesta.
  • Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot pysyivät maltillisella tasolla ja olivat -2,2 (-4,2) milj. euroa.
  • Vakavaraisuussuhde oli 15,5 prosenttia.
  • Luottokanta ennen luottotappiovarauksen vähentämistä kasvoi katsauskaudella 170,3 (163,8) milj. euroon.
  • Talletuskanta oli katsauskauden lopussa 241,7 (246,8) milj. euroa.
  • Yhtiö vaihtoi nimensä Fellow Pankki Oyj:stä Alisa Pankki Oyj:ksi 21.4.2023.
  • Yhtiö panosti voimakkaasti digitaalisten pankkipalveluiden kehittämiseen. Uudet palvelut saivat asiakkailta positiivisen vastaanoton, mikä näkyi mitatussa asiakastyytyväisyydessä (Net Promoter Score: 47).

Konsernin avainluvut (1000 euroa)1-6/20231-6/20221-12/2022
Korkokate7 4272 4639 053
Palkkiotuotot ja -kulut, netto84791 511
Liiketoiminnan kulut-5 747-5 577-11 601
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot-2 235-4 174-8 321
Tulos ennen veroja390-7 381-9 684
* Kulu-tuottosuhde, %69235113
Taseen loppusumma287 527290 790291 661
* Oman pääoman tuotto (ROE), %2,6neg.neg.
Vakavaraisuussuhde (TC), %15,519,416,8
Ydinvakavaraisuussuhde (CET1), %12,0-12,6
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa859073
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,00-0,10-0,14
* Luottotappioiden osuus luottokannasta, %3,87,35,1

* Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty liitteessä A.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 tavoittelemme kannattavaa kasvua. Kasvatamme pankin luottokantaa kannattavuuden ja vakavaraisuuden ehdoilla huomioiden luotonannossa taloudellisen tilanteen epävarmuuden. Kasvuamme tukevat kokonaisvaltaisemmat pankkipalvelut asiakkaillemme sekä erottautumiskykyä luovat digitaaliset palvelumme. Yleinen korkotason nousu tukee edelleen kannattavuutemme paranemista.

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana saavutimme positiivisen tuloksen. Vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla pankin tuottojen arvioidaan kasvavan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Tuloksen ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan positiivinen vuoden 2023 osalta. Tavoite konsernin kokonaisvakavaraisuussuhteelle on 16 prosenttia. Yhtiön omia pääomia pyritään vahvistamaan vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon aikana.

Toimitusjohtajan katsaus

Saavutimme voitollisen tuloksen

Raportointijakson tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa. Positiivista tuloskehitystä tukivat luottokannan kasvu, korkokatteen positiivinen kehitys ja odotettavissa olevien luottotappioiden aleneminen.

Luottokantamme kasvoi kesäkuun loppuun mennessä 170 miljoonaan euroon.Yleinen korkotason nousu tuki korkotuottojemme kehitystä.

Yritysasiakasliiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua. Pankkitoiminnan mukanaan tuoma kilpailukyvyn parantuminen ja tunnettuuden kasvu näkyi selkeästi yritysrahoituksessa ja saimme edelleen runsaasti uusia asiakkuuksia rahoituspalveluidemme käyttäjiksi. Yritysrahoituksessa rahoitusvolyymi kasvoi 19 prosentilla verrattuna vuoden 2022 toiseen vuosipuoliskoon. Kasvu painottui erityisesti laskurahoitukseen, yrityslainojen osalta kiristimme luotonantoamme.Uskomme kysynnän ja kilpailukykymme jatkuvan vahvana myös jatkossa Pk-yritysten rahoituksessa.

Henkilöasiakkaissa luottokantamme oli edellisvuoden tasolla. Markkinoilla kuluttajarahoituksen kysyntä jatkoi maltillista kasvua, mutta kasvuamme rajoittivat kiristynyt luottopolitiikkamme ja pääomarajoitteet.

Kansainvälisillä markkinoilla Tanskassa ja Saksassa jatkoimme liiketoiminnan varovaista kehittämistä keskittyen kuluttajarahoitukseen. Saksassa käynnistimme yhteistyön markkinoiden suurimman lainanvälittäjän Check 24:n kanssa. Molemmilla markkinoilla luottojen takaisinmaksu kehittyi positiivisesti tavoitteidemme mukaisesti, mikä luo pohjaa tulevalle kasvulle näillä markkinoilla.

Talletuskantamme oli kesäkuun lopussa 242 miljoonaa euroa. Talletuskantamme rakenne ja lähteet monipuolistuivat: määräaikaistalletusten osuus kasvoi ja onnistuimme kasvattamaan talletusvarojen keräämistä digitaalisten kanaviemme kautta. Korkotason noustessa rahoituskustannuksemme kasvoi ja kesäkuun lopussa talletuskantamme vuotuinen keskikorko oli 2,2 %. Samalla pankin varoille saama korkokate kasvoi merkittävästi. Odotamme korkotason nousun tasaantuvan vuoden toisella puoliskolla, mutta tukevan edelleen korkokatteen kehitystä.

Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta luottotappiot laskivat 3,8 prosenttiin luottokannasta. Katsauskaudella kiristimme edelleen luotonmyöntökriteerejämme huomioiden yksityisasiakkaiden elinkustannusten nousun ja Pk-yritysten kiristyneen toimintaympäristön. Odotamme inflaation ja kuluttajien ostovoiman heikkenemisen taittuvan loppuvuoden aikana. Myös työllisyysaste on edelleen pysynyt korkealla tasolla, mikä tukee asiakaskuntamme maksuvalmiutta.

Pankin likviditeettiasema on vahva likvidien varojen ollessa 105 miljoonaa euroa. Pankin kokonaisvakavaraisuus oli 15,5 prosenttia, jääden jonkin verran tavoitellusta 16 prosentin tasosta. Viranomaisvaade kokonaisvakavaraisuudelle on 10,5 %.Päätimme vetäytyä suunnittelemamme Tier 2 -velkakirjan liikkeeseenlaskusta keväällä koetun kansainvälisten pankkien vakavaraisuuteen ja likviditeettiasemaan kohdistuneen epävarmuuden vuoksi.

Olemme jatkaneet digitaalisten palveluiden kehittämistä määrätietoisesti. Tammikuussa 2023 lanseerasimme asiakkaillemme luottokortin ja helmikuussa toimme asiakkaillemme maksuliikennetilit. Nämä luovat vahvan perustan pankin digitaalisille palveluille.

Kesäkuussa käynnistimme taloushallinnon järjestelmiin integroitujen pankkipalveluiden (BaaS) tarjoamisen yhteistyössä Talenom Oyj:n kanssa. Palvelut mahdollistavat Talenomin yritysasiakkaille helppokäyttöiset pankkipalvelut integroituna suoraan taloushallinnon ohjelmistoon. Alkuvuodesta julkistimme myös verkkokaupan maksuratkaisun Pk-yrityksille Suomen suurimman maksuvälittäjän Paytrailin kanssa. Molemmat hankkeet tukevat strategiaamme digitaalisten kanavien hyödyntämisessä uusasiakashankinnassa.

Huhtikuussa vaihdoimme pankin nimen Alisa Pankiksi. Samalla julkistimme asiakkaillemme uudistetut versiot mobiili- ja verkkopankistamme. Tyytyväisenä voimmekin todeta, että saavutimme sovelluskauppojen arvioinneissa toimialan kärkeä olevat arvostelut (4,5/5) ja mitattu asiakastyytyväisyytemme säilyi korkealla tasolla (Net Promoter Score: 47).

Vuoden 2022 loppupuolella käynnistimme kustannussäästöohjelman, jolla tavoittelimme merkittäviä säästöjä pankin kiinteissä kuluissa. Olemme onnistuneet kustannussäästöissä ja operatiivinen tehokkuutemme kehittyi positiivisesti katsauskaudella kulu-tuotto-suhteen ollessa katsauskauden lopussa 69 prosenttia.Liiketoiminnan kasvu ei jatkossa edellytä meiltä merkittäviä lisäinvestointeja tai henkilöstömäärän lisäystä, jolloin liiketoiminnan volyymin kasvaessa operatiivinen tehokkuutemme paranee edelleen.

Pankin taseen kasvu edellyttää oman pääoman vahvistamista suunnitellusti vuoden toisen puoliskon aikana. Olemme edenneet valmisteluissa pääomarakenteen vahvistamisessa. Toisella vuosipuoliskolla odotamme kuitenkin vakavaraisuustavoitteemme ylläpitämisen rajoittavan luottokannan kasvua. Onnistuessamme pääomituksen vahvistamisessa meillä on erinomaiset lähtökohdat jatkaa tulevina vuosina pitkän aikavälin tavoitteemme mukaista 25 prosentin luottokannan kasvua.

Loppuvuoden aikana jatkamme hallittua kasvua panostaen luotto- ja talletuskannan kasvattamiseen niin yritys- kuin henkilöasiakkaissa.

Samalla jatkamme määrätietoisesti innovatiivisten digitaalisten pankkipalveluidemme kehittämistä ja tätä kautta tavoittelemme asiakasmäärien voimakasta kasvua ja luomme pankille tunnettuutta sujuvimman arjen digitaalisena pankkina.

Positiivisen tuloksen saavuttaminen oli merkittävä askel uuden pankin strategisella polulla ja antaa meille vahvan selkänojan tulevaan kasvuun.

Teemu Nyholm

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Teemu Nyholm

Toimitusjohtaja

teemu.nyholm@alisapankki.fi

+358 50 577 1028

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi

Alisa Pankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Alisa Pankki Oyj Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta 30.6.2023