Raportit ja esitykset

KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa)20222021
Korkokate9 0532 650
Palkkiotuotot ja -kulut, netto1 5114 497
Liiketoiminnan kulut yhteensä-11 601-6 663
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot-8 321-1 989
Tulos ennen veroja-9 684-1 464
Kulu-tuottosuhde, %11393
Taseen loppusumma293 61122 418
Oman pääoman tuotto (ROE), %neg.neg.
Vakavaraisuussuhde (TC), %16,8-
Ydinpääomassuhde (CET1), %12,6-
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa7366
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa-0,14-0,22
Luottotappioiden osuus luottokannasta, %5,111,0

Vertailukausien tiedot ovat Fellow Finance -konsernin IFRS-lukuja. Huhtikuussa 2022 toteutetun sulautumisen ja liiketoimintamallimuutoksen vuoksi vuoden 2021 luvut eivät ole vertailukelpoisia.